NANOTECNOLOGIES
Nanotecnologia per innovar en el sector tèxtil Color-Center, S.A.

Conceptes Generals

La capacitat de manipular les substàncies a nivell molecular (menys de 10 nm) permet obtenir nous materials o bé els materials clàssics amb noves propietats i prestacions.

Així, es disposa de capacitat tècnica per satisfer necessitats actuals de manera més eficaç, i noves necessitats que fins ara havien estat només proposades a nivell teòric.

Materials tèxtils amb noves propietats

Nanocomposites tèxtils

Nanofibres

Compostos químics i additius amb noves propietats

Noves formulacions manipulades a nivell molecular, confereixen noves prestacions diferencials quan s’apliquen als materials tèxtils.

Exemples pràctics de productes en el mercat

Antibacteris


Nanoemulsions de Poliuretà o de Silicona

Les emulsions de PU s’utilitzen, entre d’altres funcions, per donar estabilitat als teixits i les de Silicona per donar tacte.


Acabats antitaques (Efecte Lotus)

La flor del Lotus presenta un efecte d’antitaques natural degut a l’estructura microscòpica de la seva superfície, que la nanotecnologia ens permet d’imitar.


Lubricants per als processos de filatura

Aplicable en qualsevol dels processos d’encolat del fil millorant el coeficient de fricció sense disminuir l’efectivitat de l’encolant.

Ens permet augmentar la velocitat de teixiduria o d’enconat entre un 20 i un 30%.

Microencapsulats

Definició

Inicis


Mecanismes d’actuació


Microencapsulats

Confereixen propietats cosmetofarmacèutiques als teixits.


Microencapsulats / Termoreguladors


Pigments termosensibles i fotosensibles


Fotocatàlisi (TiO2)

Les nanopartícules de Diòxid de Titani tenen diverses propietats, que no presenten les partícules més grans.


Fotozims

Photonanotech: “Photozyme nanoparticle applications for water purification, textile finishing, photodynamic biomineralization and biomaterial coating”.

Projecte europeu FP6-2004-NMP-TI-4/STRP 033168